Over Stichting de Parel

Onze visie en doelen
 • Opvang en zorg in orthopedagogische gezinshuizen

  Stichting de Parel is opgericht in 2005 en is aan het eind van datzelfde jaar ook operatief als orthopedagogisch gezinshuis.

  Inmiddels werkt de Nederlandse stichting vanuit Bergeijk. Op het moment kunnen er 8 kinderen van 0 t/m 18 jaar geplaatst worden voor crisis-, overbrugging, lang verblijf, time-out of weekend / vakantie opvang. 

  Aangezien de Parel ook kinderen van de gehandicapten zorg plaatst is zij gehouden aan het kwaliteitskader voor de gehandicaptenzorg. Ons rapport over 2019 kunt u via deze link lezen.

  Wij constateren dat wij te laat onszelf geïnformeerd hebben en dat er in het rapport heel veel verbeterwerk voor ons staat. Maar wij gaan voor kwaliteit en zullen ons volledig inzetten om de kwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen.

 • Geen termijn voor goede zorg

  Uit ervaring met hun pleegzoon weten Kees en Ingrid Koopman dat het niet goed is voor het hulpverleningsproces van een kind als het steeds van plaats moet veranderen om financiële of bureaucratische redenen.

  Dat is ook de reden dat de Parel geen termijn hanteert. Zolang de crisis niet is opgelost, kan een kind in principe op de Parel blijven. Daarnaast vindt de stichting continuïteit voor kinderen belangrijk. Vandaar dat er gekozen is voor professionele begeleiding, op vaste tijden, naast het echtpaar.

 • Liefde in balans: Werkbare methode voor in de zorg en samenleving

  Wij hebben de principes uit het boek ‘de vijf talen van de liefde’ omgebogen naar een concreet praktische methode, waarbij we de aanwezigheid en de kwaliteit van de vijf talen kunnen meten. Deze unieke methode noemen we Liefde In Balans (LIB), omdat het in balans zijn aan de basis ligt van het affectief functioneren van de mens. Deze methode wordt alleen toegepast in de gezinshuizen van Stichting De Parel. Wij zijn ervan overtuigd dat de beschreven principes van de talen, op elk mens van toepassing zijn. Daarbij respecteert de methode het kind als uniek individu.

  • Dagbesteding

   Een goede dagbesteding o.a. in de vorm van onderwijs, sport, spel en creatieve activiteiten

  • Tot rust komen

   Kinderen die in een crisis verkeren kunnen hier tot rust komen, doordat er veel rust, regelmaat en structuur geboden wordt.

  • Christelijke identiteit

   Onze protestants christelijke identiteit is de leidraad voor de hulpverlening. We staan echter open voor elk kind, ongeacht religie.

  • Kort - lang verblijf

   Een kind mag blijven zolang het nodig is. Er wordt voor een crisis geen termijn gehandhaafd en kort verblijf kan overgaan in lang verblijf.

  • Beperken leerachterstand

   Door op een actieve, speelse manier onderwijs aan te bieden kan een leerachterstand beperkt worden.

  • Contacten onderhouden

   In stand kunnen houden van contacten met het sociale netwerk van het kind. Dit houdt in dat er bezoek, telefonisch en schriftelijk contact mogelijk is.

  • Wilma van Heusden
   Gezinsouder Bergeijk

   Wilma heeft in de gehandicaptenzorg gewerkt en heeft het diploma Z verpleegkundige. Samen met Milko is zij ruim tien jaar gezinshuisouder geweest bij st. Fatima, het ging daarbij om kinderen met een verstandelijke beperking. Wilma heeft de laatste jaren gewerkt als doktersassistente.

  • Milko van Heusden
   Gezinsouder Bergeijk

   Milko heeft ervaring in werken met vluchtelingen, verslaafde en multi-probleem gezinnen. Hij bezit naast het diploma Z verpleegkundige ook HBO MWD en post HBO bemoeizorg. Ook is Milko ruim 10 jaar gezinshuisouder geweest bij st. Fatima.

  • Kees Koopman

   Oprichter van de Parel
   Inmiddels met pensioen

  • Ingrid Koopman

   Oprichter van de Parel
   Inmiddels met pensioen