Methode: Liefde in balans

Alleen toegepast in de gezinshuizen van Stichting De Parel
 • Een werkbare methode voor in de zorg en samenleving

  De methode ‘Liefde in Balans’ is een nieuwe benadering om kinderen te helpen met diverse problematiek. Het is ontstaan vanuit een christelijke levensvisie en vanuit het werken met kinderen die opgenomen werden in onze gezinshuizen.

  Deze kinderen ontwikkelen beschermingsmechanismen tegen de pijn van een lege liefdestank. Maar de hunkering naar liefde blijft. Daar de oorzaak en het gevolg van verstoorde relaties allebei angst is, hebben wij een methode ontwikkeld die oorzaak en gevolg tegelijkertijd aanpakt.

 • De vijf talen van de liefde

  We gaan er van uit dat elk mens liefde communiceert in de vorm van de volgende vijf talen: lichamelijke aanraking, positieve woorden, tijd en aandacht, cadeaus en dienstbaarheid. Het gaat zowel om het geven als om het ontvangen van deze talen.

  Wij hebben de principes uit het boek ‘de vijf talen van de liefde’ omgebogen naar een concreet praktische methode, waarbij we de aanwezigheid en de kwaliteit van de vijf talen kunnen meten. Deze unieke methode noemen we Liefde In Balans (LIB), omdat het in balans zijn aan de basis ligt van het affectief functioneren van de mens. 

 • Meetbare resultaten: digitaal observatiesysteem

  Het digitaal observatiesysteem biedt zicht op het volgende:

  • In welke mate de talen aanwezig zijn
  • In welke mate de talen ten opzichte van elkaar aanwezig zijn
  • Of het geven en ontvangen binnen een taal wel in balans is
  • Het verschil in gedrag wat betreft specifieke personen, geslachten, momenten op de dag, specifieke situaties, etc.
 • Download onze folder over 'Liefde in balans'