Intake

Procedure
 • U wilt een kind aanmelden?

  Neem hieronder de informatie door en doorloop de stappen voor aanmelding.
 • Sinds 2008 is er een AWBZ- erkenning voor de locatie in Bergeijk. Inmiddels is de AWBZ opgegaan in de Wet Langdurige Zorg (WLZ)

 • De Parel bied in het kader van de WIZ aan kinderen van 0-18 jaar een ZZP-VG4 in orthopedagogische gezinshuizen, voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. 

  Voor diagnostiek en behandeling die niet binnen de kaders van De Parel vallen zoeken wij samenwerking met deskundige(n) (instellingen) in de regio.

 • De intake procedure

  Aanmeldingsformulier

  Wanneer het aanmeldingsformulier is ingevuld gaat de intakeprocedure van start. Deze kunt u onderaan deze pagina downloaden en ingevuld aan ons terug bezorgen.

  Informatie & inventarisatie

  De stichting vraagt vervolgens zoveel mogelijk gegevens, informatie over het kind. Deze informatie wordt bekeken door het voltallige team. Tevens maakt de orthopedagoge een inventarisatie van de risico’s.

  Beslissing

  Wanneer het team unaniem is en de inventarisatie van de risico’s is besproken, wordt er een beslissing genomen.

  Kennismaking

  Als er tot plaatsing wordt overgegaan worden er afspraken gemaakt over de kennismaking en de datum van de plaatsing. Tijdens een kennismakingsgesprek worden zaken besproken zoals belafspraken, weekendafspraken, medicijnen, kleding en andere bijzonderheden.


  Mee te nemen

  een identiteitsbewijs
  verzekeringspapieren
  inentingsbewijzen
  bewijs van indicatie voor een PGB of andere vorm van financiering
  een kledinglijst
  een lijst van andere bezittingen van het kind
  eventueel medicijnen en dieetvoorschriften

 • Om rekening mee te houden

  Kosten

  Wij brengen kosten voor het wassen in rekening, tevens worden de kosten voor vakantie/ontspanning in rekening gebracht. Voor kleding, sport en school-bijdragen wordt van ouders een bijdrage verwacht. Bedragen vind u in het aanmeldformulier.

  Plaatsingsvoorwaarden

  Er moet minimaal voldaan worden aan één van de onderstaande indicaties

   

 • (Wacht)lijst

  De Parel is een perspectief biedende voorziening, kinderen verblijven gemiddeld voor langere tijd in onze voorziening.

 •  

  Bij verzoeken om plaatsing plaatsen wij kinderen op een (wacht)lijst. Dit hangt samen met de haast die er is, of de termijn waarop wij een open plaats verwachten. Op dit moment staat er 1 kind op de wachtlijst.

  Zoekt u een plaats, dan loont het altijd de moeite ons per mail of telefonisch te benaderen. Ervaring leert dat kinderen regelmatig op diverse plaatsen zijn aangemeld en dat zij bij het door ons aanbieden van een open plaats, inmiddels al elders wonen.

 • Download het aanmeldingsformulier