Tevredenheidsmeting onder cliënten

september 10, 2016

Op dit moment vind weer het driejaarlijks cliënt tevredenheid onderzoek gehouden. We zien uit naar de resultaten hiervan.
In 2013 kwam de gemiddelde waardering op 7,9.

Henk, bedankt!Uitbreiding cliëntenraad