Tevredenheidsmeting onder cliënten

10 september 2016

Op dit moment vind weer het driejaarlijks cliënt tevredenheid onderzoek gehouden. We zien uit naar de resultaten hiervan.
In 2013 kwam de gemiddelde waardering op 7,9.

Henk, bedankt!Uitbreiding cliëntenraad
Recente berichten