Uitbreiding cliëntenraad

12 september 2016

Inmiddels is de cliëntenraad uitgebreid met Gijske Geevers-van Alphen. Inmiddels is er al een kennismaking geweest met de cliënten in Bergeijk en zijn er afspraken gemaakt over de intensivering van de contacten.

Tevredenheidsmeting onder cliëntenSamenstelling structuur
Recente berichten