Uitbreiding cliëntenraad

september 12, 2016

Inmiddels is de cliëntenraad uitgebreid met Gijske Geevers-van Alphen. Inmiddels is er al een kennismaking geweest met de cliënten in Bergeijk en zijn er afspraken gemaakt over de intensivering van de contacten.

Tevredenheidsmeting onder cliëntenSamenstelling structuur